Beranda > Tentang Syekh Siti Jenar dan Ajarannya > Hakekat Ma’rifat Menurut Walisongo Dan Syekh Siti jenar

Hakekat Ma’rifat Menurut Walisongo Dan Syekh Siti jenar


Terjemahan Bebas Serat Centhini Jilid I, Pupuh 38 pada 14 dumugi 44. Yasandalemm KGPAA Amengkunagara III (Ingkang Sinuhun Paku Buwana V) ing Surakarta. Kalatinaten Miturut Aslinipun dening : Kamajaya. Penerbit Yayasan Centhini, Yogyakarta 1986.

Dahulu Sunan Têmbayat, pernah memberikan cerita kepadaku, cerita tentang Eyang Buyut-mu (Sunan Têmbayat), kala tengah berkumpul dengan para Wali semua, mewedarkan mutiara ilmu, Sunan Giri mengingatkan Saat nanti telah berkumpul, jangan saling berebut kebenaran sendiri-sendiri.

Dibuat sebagai pelajaran luhur, di Giri Gajah tempatnya, tempat untuk bermusyawarah, oleh para Wali sembilan, di Argapura tepatnya, letak keraton Sang Ratu Agama (Sunan Giri).

Sekuruh Wali diminta hadir, oleh Prabu Satmata (Sunan Giri), Sunan Benang diminta hadir pula, lantas Sunan Kalijaga, lantas Sunan Ngampeldhênta (Sunan Ampel), Sunan Kudus juga diminta hadir, juga Syeh Siti Jênar.

Syeh Bêntong ikut diminta hadir, juga Pangeran Palembang, Panêmbahan Madura juga, semua menghadap ke Giri Liman (Giri Gajah ~ Liman : Gajah. Keraton Sunan Giri), berkata Prabu Satmata (Sunan Giri), Syukurlah semua lengkap hadir, semua berkenan datang ke Giri Gajah.

Aku harapkan semua bersatu pendapat, jangan sampai berdebat sendiri, satukan kehendak, saat mewedarkan mutiara ilmu, membuka rahasia, jangan terlalu banyak memakai bahasa kias, jabarkan saja apa adanya.

(Kanêng Sunan Benang berkata, mulai mewedarkan kelebihannya, Sesungguhnya badanku ini, adalah Dzat Sifat Af’al Allah, sangat nyata didalam Kesadaran hamba, Dzatullah-lah yang menguasai, dan berwenang dalam badanku.

Kanjêng Adiluwih (Sunan Kalijaga) berkata, mulai mewedarkan kelebihannya, Kesadaran-lah yang patut menjadi namaku, patut menjadi nama Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Hyang Suksma Yang Luhur, (patut menjadi) nama dari Sang Hidup dan nama seluruh semesta.

(Kanjêng Suhunan Giri-wêsthi berkata, mulai mewedarkan kelebihannya, Sesungguhnya badanku ini, terdiri dari Iman (Keyakinan~maksudnya adalah jasad halus) Urip (Hidup~maksudnya adalah Roh) dan Nugraha (Anugerah~maksudnya adalah jasad kasar), Sang Hidup tak lain adalah Allah itu sendiri, begitulah pemahamanku.

Kanjêng Suhunan Kudus berkata, mulai mewedarkan kelebihannya, Roh adalah pangkal keyakinanku, Roh bagaikan sebuah Cahaya yang memancar layaknya sinar surya, mengeluarkan perbawa yang luar biasa, menyelimuti jalannya semesta raya, menghidupi seluruh jagad.

Panêmbahan Madura berkata, mewedarkan kelebihannya, Yang dinamakan Anugerah Sejati, adalah Kundhi Allah, maksudnya Kundhi, tak lain adalah Nabi Allah, menyatu dalam kesejatian dalam nama Allah.

Pangeran Palembang berkata, mewedarkan kelebihannya, Sesungguhnya badanku ini, tak lain adalah Allah, Allah Yang Maha Berkuasa, Maha Hidup dan Maha Luhur, Berwenang menguasai semesta raya.

Prabu Satmata (Sunan Giri) lantas berkata, mewedarkan kelebihannya, Tiada beda dengan Allah Kuasanya, yang mengetahui pertama tiada lain kecuali Allah, yang kedua Nur dan Badan fisik, yang ketiga Rasul, dan yang keempat Dzatullah.

Syeh Siti Jênar lantas berkata, mewedarkan kelebihannya, Dalam menyembah Allah, yang sujud maupun yang rukuk adalah Allah, yang menyembah maupun yang disembah adalah Allah, AKU-lah yang Berkuasa, Yang Berwenang tak lain juga AKU.

Maka berkatalah seluruh Wali, Syeh Siti Jênar berpaham Qadariyyah, semuanya adalah tunggal menurutnya, Siti Jênar menjawab, Dikatakan berpisah-pun tiada tepat, dikatakan dekat-pun juga tidak benar, itulah Allah.

Prabu Satmata (Sunan Giri) lantas berkata, Yang kamu tunjuk sebagai Allah itu jasad-mu, Syeh Lêmah Bang menjawab, tiada membicarakan Raga dan Jiwa (Badan halus), semua tempat Roh telah ditinggalkan, semua tak lain hanya Allah, sekehendak-Nya Berwenang.

Maka seluruh Wali berkata, Dirimu salah wahai Siti Jênar, mengatakan badan fisikmu Allah, dan Allah berwujud dalam badan Siti Jênar, badan fisikmu tak kekal didunia ini, Siti Jênar jelas telah salah, dia telah mengaku Hyang Suksma (Tuhan).

Dan tersebutlah pada pertemuan selanjutnya, (konon katanya) semua mewedarkan mutiara ilmu, tiada memakai tirai rahasia lagi, semua membuka penutup ilmu, agar tiada salah dalam memahami, disini agar jelas mana yang pemahamannya sesat, akan tetapi pendapat Siti Jênar tetap tiada goyah.

Maka Prabu Satmata berkata, Syeh Lêmah Bang terlalu berani, daripada seluruh saudara-saudara semuanya disini, padahal maksudnya tiadalah berbeda, tapi terlalu jelas apa yang diucapkannya, bisa membuat salah paham, sehingga membuat orang menjadi menggampangkan agama.

Akan banyak manusia yang malah bingung, jika tidak mendapatan pemahaman itu dari seorang guru, akan banyak manusia yang menggampangkan, merasa telah mendapatkan kabar rahasia, merasa telah mendapatkan hal yang sejati, tiada berkehendak untuk mencari guru lagi, seolah enggan lagi untuk bertanya kepada seorang guru.

Syeh MaulanaMaghribi pun hadir, seluruh orang besar keturunan dari Champa juga datang ke masjid agung, ditambah dengan tujuh wali lainnya, semua kembali mewedarkan mutiara ilmu, tiada beda dengan pertemuan yang terdahulu, Siti Jênar kembali diperingatkan.

Syeh Maulana Maghribi lantas berkata, Benarkah nama tuan Siti Jênar? Siti Jênar lantas menjawab, Allah namaku, tiada lagi Allah lain, yang mewujud dalam Siti Jênar, sirna Siti Jênar hanya Allah yang nyata.

Maulana Maghribi berkata, Siti Jênar telah kafir, seluruh keturunan orang besar Champa berkata pelan, Siti Jênar telah kafir dalam pandangan manusia, tetapi entah didepan Allah, nyata telah kafir dalam pandangan manusia, dan orang seperti inilah patut disebut kafir.

Maulana Maghribi berkata, Wahai para Wali percuma kalian mengajar jika demikian, seluruh masjid kalian akan kosong, sedikit yang akan sembahyang disana, agama akan rusak, semua orang akan menggampangkan, sepatutnya yang salah harus dihukum dengan pedang.

Syekh Siti Jênar lantas menjawab, Sudah menjadi niatan saya, pintu surga telah terbuka lebar, Siti Jênar lantas diikat, oleh empat orang santri, Syekh Siti Jênar telah diputuskan untuk mendapat hukuman, dengan cara dipotong kepalanya.

Tiga orang muridnya, berkehendak membela guru mereka, meminta dihukum dengan cara yang sama, ketiganya lantas, mengucapkan Subhanallah, tersebutlah ada seorang anak gembala yang juga murid Siti Jênar, melihat kejadian itu.

Siti Jênar mendapat hukuman mati, karena berani mengaku Allah, anak gembala itu segera, berlari ke arah para Wali dengan sesumbar, mendekat tepat dihadapan, (Para Wali berkata) Masih ada Allah yang tertinggal, Allah yang menggembalakan kambing.

Prabu Satmata lantas memerintahkan, Bunuh juga anak gembala itu, hukum-lah jangan lama-lama lagi, tempatkan disebelah Siti Jênar, menjawab Siti Jênar, Tempatkan disisiku, akan aku bawa serta dia.

Anak gembala berkata pelan, Jangan-lah tuan yang meninggal cukup hamba saja, menangis sedihlah dia melihat gurunya hendak dibunuh, (Siti Jênar berkata) Ikutlah mati bersamaku, sudah terbuka pintu surga, maka semua yang hendak dihukum lehernya telah dipedang, tersenyum anak gembala.

Kanjengng Sunan Ratu Giri, tiada menyangka bahwasanya, jasad Siti Jênar masih utuh, selama tiga hari terlihat bercahaya, lantas terdengar ucapan salam, Selamat tinggal wahai paduka, (Jasad) Siti Jênar lantas hilang.

Begitu juga ketiga muridnya, semua jasadnya menghilang, tak ketinggalan jasad anak gembala, juga ikut musnah, semuanya sirna, keheranan semua yang melihat, kepada Syekh Siti Jênar dan semua muridnya.

Semua kisah yang sudah aku ceritakan, menunjukkan bahwasanya Syekh Lêmah Bang, (Syekh Siti jenar) sangat yakin dan mantap, akan tetapi jarang bisa ditemui, orang seperti Syekh Siti Jênar, kebanyakan hanya terhenti dimulut, jika mendapat ancaman akan mundur ketakutan.

Iklan
 1. Putune simbah
  5 November 2010 pukul 14:02

  Salam kenal pak’sableng,menurut sy pemahaman/tingkat spiritual syekh kajenar terlalu tinggi di masa itu dan sy salut dng pendirian beliau yg kuat walaupun resiko yg dihadapi sangat besar..sy sangat suka tulisan2 sisableng ‘teruskan..pak’ sy tgg postingan berikutnya..

 2. 22 Desember 2010 pukul 14:03

  salam knal pa,,,saya mau tnya apakah pelajaran syeh siti jenar benar ataw salah

 3. 29 April 2011 pukul 08:20

  Pak sableng, buku2 karangan pujangga jawa asli yg memuat ajaran manunggaling kawula-Gusti apa saja?

 4. hadi
  7 Juni 2011 pukul 21:03

  menurut saya syeh siti jenar x bersalah

 5. rozak
  25 September 2011 pukul 09:31

  menurut saya syeh siti jenar itu ajaranya benar

 6. 18 November 2011 pukul 00:34

  salah atau benar itu tidak jadi masalah. yang jadi masalah ketika keduanya tidak menjadi kebaikan. 🙂

 7. Bayu
  25 November 2011 pukul 08:55

  Assalamualikum wr.wb menurut informasi yang saya peroleh Syeikh Siti Jenar adalah hamba Allah yang sangat taat dimana pada saat dia bertemu walisanga beliau sedang dalam kegilaan mencintai Allah (madzhlub) dimana tidak ada apapun disekitarnya kecuali Allah SWT, hal ini sebenarnya dapat menggambarkan seberapa besarnya kecintaan Syeikh Siti Jenar kepada Allah SWT. Dimana kita saja sangatlah sulit untuk mencintai Allah SWT secara tulus ikkhlas yang terkadang kita masih dikendalikan oleh nafsu kita. Semoga Allah SWT mengampuni kita semua, Amin. Wassalamualaikum Wr.Wb

 8. 30 November 2011 pukul 22:27

  Saya berprndapat apa yg di yakini syeh siti zenar, benar menurut keyakinannya, tapi tidak sesuai dgn ajaran rasululloh untuk umat banyak, wallohualam

 9. ipunk
  14 Januari 2012 pukul 14:39

  Sejarah syekh jenar sangat banyak versinya..manakah yg paling akurat untuk dijadikan pedoman makrifat?

 10. untung raharja
  1 Februari 2012 pukul 10:04

  saya hanya orang awam…kebenaran haqiqi adalah dari-Nya. smg hamba yang benar mencintai-Nya berada dalam kemulian-Nya..

 11. 6 April 2012 pukul 14:05
  • joko
   30 April 2012 pukul 22:30

   ya ngk slah tow brow,emangnya yg di bunuh dan yg membunuh spa tow.wong wez pdo ngaku nek pengeran kbeh nuw?

 12. joko
  30 April 2012 pukul 22:24

  orang sprti kta tu imanya ngk bkln sampay pda imannya syekh sti jenar.mkanya jngn menyalahkan sesuatu yg blum kmu ktauhi.

 13. Anonim
  7 Agustus 2012 pukul 10:52

  Awaludini Mari’fatullahu ta’ala

 14. dd
  3 September 2012 pukul 03:35

  mawujudan ilalloh mungkin merupakah sebuah gambaran dari syeh siti jenar

 15. Shofi
  25 Februari 2013 pukul 22:02

  kuatkan keyakinan yang tak tergoyangkan
  lakukanlah amalan (perbuatan sehari-hari) dengan keyakinan
  hinaan, fitnah, dan segala macam celaan jangan di hiraukan
  sekali saja kita membalas comoohan orang maka akan merusak amalan dan keyakinan kita yang telah kita jalani bertahun-tahun
  melangkahlah dengan sidik, amanah, tablik, fatanah
  pengalaman yang ada cukup disimpan

 16. 3 Juli 2013 pukul 12:36

  biarlah allah ta’alla yg menilai

 17. Wong Cilik
  22 Maret 2014 pukul 05:36

  Akankah benar.. Syekh siti jenar teman akrab dari Sunan Kali Jaga

 18. bang jaim jaka wana rt 01 rw 03
  3 Januari 2016 pukul 19:17

  Ajaran seh siti amat sangat benar pada dasar ny kita akan menyatu dg sukmo sejati ne pangeran

 19. hmba allah swt
  20 November 2017 pukul 00:38

  ass..kum
  parawali dn siti jenar sm2 mncapai keyakinan trtinggi. shngga kbatinan mreka mnggapai tngkat illahiyah dn mmpu mmbuka tabir rhasia ghoib yg trsmbunyi. bgi yg mrasa bgga sdkt sja krnax sdh psti drix mnggap stara dgn tuhan. hanya krn “kun-fayakun”

 1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: